Годишни финансови отчети

facebook thumb

 

Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 година:

 

Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година:
Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година:
Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година:
Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година:

Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година:

 

Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година:


 

Начини на плащане