Услуги

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като:

  • водоснабдяване;
  • канализация и пречистване на питейни и отпадни води; 
  • експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; 

===

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. 

Начини на плащане