Начини за заплaщане

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ИНКАСО ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

=  в БРОЙ  на касите на ВИК.

     Всички клиенти  могат да платят сметките си в брой изборно в хронологичен ред на елекронните каси на ВиК ООД Монтана,  разположени в офисите на фирмата или в градските пощенски станции.

 

=  в БРОЙ  в офисите на селските ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ.

    Частните абонати от селата могат да платят и в местните пощенски станции.

 

=  в БРОЙ  в офисите на ИЗИПЕЙ АД.

    Всички клиенти  могат да платят сметките си в брой до пълно издължаване към дружеството  в офисите или касите на „Изипей” АД , чрез системата за електронни разплащания EasyPay.

   За битовите абонати плащането става с посочване  на 7 цифрен абонатен номер.

   За фирмите плащането става с посочване на 5 цифрен номер на платеца.

 

= с ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯбезкасово по интернет.

   Всички клиенти  могат да платят сметките си до пълно издължаване към дружеството чрез системите за електронни разплащания:  ePay.bg   и  Transcard.bg.

   Плащането става с регистриране на 7 цифрен абонатен номер за битовите абонати и 5 цифров клиентски номер на платеца за фирмите.

   За клиентите, които предпочитат други алтернативни начини за плащане, сме осигурили:

  - плащане на банкомат чрез услугата B-Pay  -> следва да използвате код на търговец 50129,

  - плащане с SMS чрез услугата ePayGSM    ->  може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84064  или  да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете начина за регистрация за SMS плащане на битови сметки.

 

= БЕЗКАСОВО  РАЗПЛАЩАНЕ  С  БАНКОВ  ПРЕВОД

- чрез  "ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ" през Вашата Банка.

За да платите по електронен път трябва да сте регистриран клиент на услугата "Електронно банкиране" към банката, в която сте клиент.

- чрез  ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

Можете да платите по банков път с платежно нареждане.

    При  разплащане с банков превод трябва да попълните правилно реквизитите:

Име на получател: "ВиК”  ООД  гр. Монтана,

Банкова сметка:  ОББ  АД  МонтанаIBAN:  BG55UBBS88881000098119

В основанието за превод напишете ,

  Вода на ...(Името на клиента)... Клиентския номер (абонат № ХХХХХХХ или

  платец № ХХХХХ )  по Фактура № ..... от  дата .......

 

= БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ – ЧРЕЗ ТЕКУЩА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

   Потребителите физически лица могат да извършват плащанията си към "ВиК" ООД гр. Монтана в рамките на цялата страна, чрез разплащателна сметка в следните банки:

- Банка ДСК

- Райфайзенбанк АД

- Уникредит Булбанк АД

За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и в клон на избраната от Вас банка  да заявите желанието си писменно.

==========================

* Забележка * :  За клиентите,  които по невнимание са осъществили  повторно плащане на фактура – в пощенска станция и на елтектронна каса  в рамките на текущия месец,  платената повторена сума остава на депозит.


Начини на плащане