Воден цикъл с. Белимел/

25.03.2024 г.

По данни на общината, в селото се извършва подмяна на главен тръбопровод по цикъла. Подадения график сочи, че до  26.03.2024 година, 1/3 та от селото ще е пуснато, а до 31.03.2024 година, ще завърши подмяната.

Общината е поставила информационни табели в селото.


Начини на плащане