Съобщения за аварии

Нарушено водоподаване в град Вършец

22.07.2024 г.
Днес 22.07.2024 г. поради авария в град Вършец ще бъде нарушено водоподаването в кв."Красна",кв."Левски",кв."Исток" и района от центъра в посока град Враца. прочети още

Нарушено водоподаване в с. Д. Церовене и с.Дългоделци

19.07.2024 г.
Поради авария, временно е нарушено водоподаването в с.Д.Церовене и с.Дългоделци, до отстраняването на проблема. Извиняваме се за създаденото неудобство.  прочети още

Нарушено водоподаване в с.Д. Вереница, с.Мадан, Стубел и с.Лехчево

11.07.2024 г.
Поради аварии, временно е нарушено водоподаването в селата Д. Вереница, Мадан, Стубел и Лехчево, до отстраняването им. Извиняваме се за създаденото неудобство. прочети още

Нарушено водоподаване в град Лом

02.07.2024 г.
Поради авария в град Лом в райна около бирената фабрика ще бъде нарушено водоподаването,до нейното отстраняване. прочети още

Нарушено водоподаване в с.Долно Озирово

29.06.2024 г.
Поради ававрия, временно е нарушено водоподваането в ниската част на с.Долно Озирово, до отстраняването на проблема. Извиняваме се за създаденото неудобство. прочети още

Нарушено водоподаване в гр.Брусарци

25.06.2024 г.
Поради авария, временно ще бъде нарушено водоподаването в гр.Брусарци, до отстраняването на проблема. Извиняваме се за създаденото неудобство. прочети още

Нарушено водоподаване в селата Долна Вереница,Бели брод,Д-р Йосифово и Габровница

21.06.2024 г.
Поради аварий в селата Долна Вереница,Бели брод,Д-р Йосифово и Габровница ще бъде нарушено водоподаването до отстраняването им. прочети още

Oграничат ползването на вода

19.06.2024 г.
УВАЖАЕМИ  АБОНАТИ, Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои водоизточници в следствие на горещините, се обръщаме с молба към потребителите на територията на област Монтана да ограничат ползването на вода, предназначена за питейно битови нужди, за поливане на селскостопански насаждения, миене на техника, автомобили и др.               Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на вода са превантивни с оглед да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.              Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство съгласно Наредба №4- Допълнителни разпоредби &2 т.3 пред ползването й за други цели.                                                                                                                 ОТ ДРУЖЕСТВОТО   прочети още

Нарушено водоподаване в село Бели брод

19.06.2024 г.
Поради авария в село Бели брод днес ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на аварията. прочети още

Нарушено водоподаване в град Монтана

17.06.2024 г.
Поради авария в квартал "Плиска" ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на аварията. прочети още

Начини на плащане